Han de Wit over boeddhistische psychologie.

Rotterdam/Han_de_Wit.png
Datum:
zaterdag 28 oktober 2023 (10:00 -17:00)
zondag 29 oktober 2023 (10:00 -17:00)
Plaats:
Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam
Leraar : Han de Wit
Coƶrdinator : Ernst Kleisterlee
Contactpersoon : Marijke van Hemert
Deelnameprijs : 225
Ledenprijs : 170
Solidariteitprijs : 275
Herhalers/Jongeren/Minima : 115
Han is bekend om zijn heldere en vriendelijke dharma-onderricht, dat hoofd en hart verbindt. Hij zal in dit weekend ingaan op een aantal Boeddhistisch psychologische inzichten.

Zelf zegt Han er over:

‘Of we nu al langer meditatie beoefenen of er net mee begonnen zijn, de volgende vraag doet zich onvermijdelijk aan ons voor: wat doen we eigenlijk als we daar op ons meditatiekussen zitten? Wat gebeurt er werkelijk?

Dat is de vraag die we in dit studie- en meditatieprogramma samen zullen onderzoeken. Hoe? Door ons vertrouwd maken met boeddhistische inzichten over onze geest, emoties, verwarring, ontwaken en verlichte actie.

Deze inzichten, die we vinden in de Abhidharma, de Yogachara en mahamoedra-tradities, verschillen nogal van de psychologie zoals wij die in onze westerse cultuur kennen. Een beter inzicht erin kan ons helpen op ons pad van ontwaken.’