Shambhala Visie


Menselijk krijgerschap

Door de geschiedenis heen hebben mensen gestreefd naar een samenleving waarin je een waardig bestaan kunt leiden. Dit is de visie van Shambhala: een verlichte samenleving. Van de eerste koning van Shambhala wordt gezegd dat hij rechtstreeks onderricht van de Boeddha kreeg – een leer die duidelijk maakt dat spiritualiteit en het dagelijks leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
rigden De Shambhala-leer is gebaseerd op de overtuiging dat er fundamentele, menselijke wijsheid bestaat, die de problemen van de wereld kan helpen oplossen. Deze wijsheid hoort niet bij één bepaalde cultuur of religie, en is ook niet uitsluitend afkomstig uit het westen of het oosten. Het is een traditie van menselijk krijgerschap, die in veel culturen en tijdperken heeft bestaan.

Krijgerschap betekent in de Shambhala-traditie niet bang zijn voor wie we zijn, waarvoor moed nodig is, maar ook vriendelijkheid tegenover jezelf en anderen. Vriendelijkheid ontwikkelen we mede door de beoefening van meditatie.

Meer informatie lees je in het Engels ook op de internationale website van Shambhala.

Een mondiale gemeenschap

In Shambhala centra streven we ernaar om een ​​gastvrije sfeer -vrij van vooroordelen- te bevorderen, en een inclusieve en verlichte samenleving –volledig toegankelijk voor alle personen- te ontwikkelen. Iedereen is van harte welkom in de centra, ongeacht religie, spirituele traditie of leraren, meningen, klasse, nationaliteit, cultuur, etniciteit, ras, taal, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of lichamelijke, perceptuele of geestelijke vermogens. Shambhala Meditatie Centra en groepen over de hele wereld zetten zich in voor het creëren van een oefening- studie- en werkomgeving waarin alle personen worden behandeld met respect en waardigheid.