Shambhala Training


Het pad van studie en beoefening van Shambhala Training begint met een serie weekenden: Het Hart van Krijgerschap. In deze periode krijgen we gereedschap om een persoonlijke discipline van meditatie-beoefening op te bouwen. We ontdekken hiermee de fundamentele principes van krijgerschap in ons dagelijks leven.

Elk weekend bestaat uit:

  • lezingen van een leraar, senior-student
  • individuele gesprekken met een meditatie-instructeur
  • uitwisseling in groepen
  • perioden van zit- en loopmeditatie

Het hart van krijgerschap

Deze cyclus bestaat uit vijf weekenden.

Niveau 1 – De Kunst van het mens-zijn

Tijdens dit eerste weekend maken we kennis met de beoefening van zit- en loopmeditatie. We krijgen zicht op de principes van het pad van krijgerschap. Zo leren we dat al onze ervaringen een fundamentele energie bevatten. Deze ‘fundamentele goedheid’ is eigen aan de dingen zoals ze zijn en vormt de basis van onze aangeboren, onvoorwaardelijke natuur.

Niveau 2 – De Geboorte van de Krijger

In het tweede weekend van Shambhala Training verdiepen we de discipline van meditatiebeoefening. We leren werken met de hindernissen die opkomen, terwijl onze meditatiebeoefening zich verder ontwikkelt. Ook verkennen we hoe aangeleerde denk- en ervaringspatronen onze waarneming verhinderen. Zij verduisteren de rauwe, schitterende werkelijkheid waarin we leven. Daarmee missen we tegelijk onze eigen waarachtigheid en de zachtheid waarmee we ons in de wereld kunnen bewegen. Tot slot leren we omgaan met de angst die opkomt zodra we ons losmaken van deze gewoontepatronen.

Niveau 3 – Krijger in de Wereld

In het derde weekend van Shambhala Training integreren we de aandacht en het gewaarzijn van de meditatiebeoefening in ons dagelijks leven. Bewust van onze zintuigen durven we ons in de wereld te bewegen met een openheid die onbevreesd, zachtmoedig en wakker is.

Niveau 4 – Ontwaakt Hart

Als we de wereld op een open en kwetsbare manier tegemoet treden, laten we ons raken. Deze aanraking opent ons hart. Daarna ontmoeten we de wereld met een heldere waarneming, bevrijd van onze ingesleten manieren van denken en ervaren.

Niveau 5 – Open Hemel, Oorspronkelijke Streek

Terwijl ons lichaam  op de aarde rust en onze geest in de hemel verblijft, ontmoeten we zowel de grootsheid van de hemel als de oorspronkelijke diepte van aarde. We ervaren hoe deze twee daadwerkelijk samenkomen in ons wezen. Het leren (her)kennen van deze staat van zijn, legt een solide werkbasis voor ons toekomstig handelen.

Op dit moment zijn er twee vervolgmogelijkheden op Het Hart van Krijgerschap:

  • Na dit weekend curriculum volgt de cyclus Het Heilige Pad, een reeks van 7 programma’s leidend tot een 10-daags internationaal programma: Warrior Assembly.
  • Als men deelneemt aan alle cursussen van De weg van Shambhala volgt daarop het Rigden weekend
Kalligrafie Ashe, teken van wakkerheid
De Ashe, Shambhala symbol van wakkerheid