Ongewenste omgangsvormen


Ongewenste omgangsvormen kunnen spelen bij iedere organisatie, dus ook bij Shambhala. Het gaat dan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. Shambhala doet er alles aan om dit soort problemen te voorkomen, maar waar mensen zijn worden fouten gemaakt. 

Lokale vertrouwenspersonen

Er kan ondersteuning geboden worden, als je daar behoefte aan hebt. In de centra zijn er lokale vertrouwenspersonen aangesteld bij wie je terecht kunt. Neem daarvoor contact op met een van de hierna vermelde personen:

Als je klachten of vragen hebt op dit gebied, kun je ook vertrouwelijk terecht bij de directeur van het centrum of coördinator van de groep. Mocht het bezwaarlijk zijn om een klacht lokaal in te dienen, kan je je richten tot de directeur van Shambhala Nederland.

Externe vertrouwenspersoon

Als te bezwaarlijk voor je is om lokaal een vertrouwenspersoon te contacteren, of als dit niet tot een oplossing leidt, kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon Deze is aangesteld door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).

Shambhala-gedragscode

Shambhala kent een Shambhala-gedragscode, origineel Engels: Shambhala Care and Conduct (Engels | Nederlandse vertaling). Er is ook een beleid om kinderen te beschermen, origineel Engels: Shambhala Child Protection Policy (Engels | Nederlandse vertaling)