Ontwikkelingen sinds 2018


In 2018 kwamen berichten naar buiten over grensoverschrijdend gedrag door vooraanstaande leden van Shambhala. Zij betroffen ook Sakyong Mipham Rinpoche, die vervolgens zijn lesactiviteiten heeft opgeschort. Wereldwijd en in Nederland zijn onmiddellijk maatregelen genomen. Voor meer informatie zie ongewenste omgangsvormen.

Na een discussie en mediation* rond de vraag wie de spirituele en organisatorische leiding in de Shambhala organisatie heeft, heeft Sakyong Mipham Rinpoche zich terug getrokken uit de leiding van de organisatie en aangegeven daarbinnen geen les te zullen geven.

De voornoemde discussie vond plaats tussen de Shambhala Board (het bestuur van Shambhala USA en Canada) en de Sakyong Potrang (vertegenwoordigt Sakyong Mipham Rinpoche). Op lokaal niveau werken de veranderingen verschillend uit. Er zijn centra die de Sakyong volgen, er zijn centra die hem juist niet meer volgen. In alle centra zijn beide richtingen vertegenwoordigd. De ontwikkelingen zijn nog volop gaande.

Op verzoek van studenten geeft Sakyong Mipham Rinpoche sinds 2020 les aan gevorderde studenten en nieuwe geïnteresseerden. Dit gebeurt buiten Shambhala om, al bieden diverse Shambhala centra de mogelijkheid om daar online lessen van de Sakyong te volgen. Meer informatie daarover op www.sakyonglineage.org. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar het Sakyong Lineage Team op [email protected].


* Er is een gezamelijke verklaring uitgegeven na afloop van de mediation.