Fundamentele goedheid serie


De Fundamentele Goedheid serie bestaat uit 3 reeksen avondcursussen, ieder bestaande uit 6 avonden.

Over het algemeen wordt deze serie gebracht vanuit je persoonlijke ervaring. Het gaat uit van de visie en betekenis van deze leringen en de toepassing ervan in ons leven. Het is een krachtige reis door de ervaring van fundamentele goedheid: onze persoonlijke ervaring, onze ervaring met anderen, en onze verhouding tot de werkelijkheid van het leven zelf.

Deze serie nodigt je uit om de oorspronkelijke wakkerheid te ervaren en de waardigheid van het mens zijn. Verder wordt ingegaan op de sociale revolutie, de Shambhala visie beperkt zich namelijk niet tot individuele bevrijding. Het is een visie voor een menselijke samenleving en pleit voor een ‘verschuiving’ van de menselijke geschiedenis.

Alle drie de cursussen zijn open voor iedereen die meditatieinstructie heeft gehad binnen de Shambhala traditie.  Deze serie kan zowel voor nieuwe als gevorderde studenten betekenisvol en verrijkend zijn.

1e cursus – Wie ben ik? De fundamentele goedheid van het mens zijn

In deze eerste cursus richten we op ons gevoel van ‘zelf’ en behandelt onder meer onderwerpen als fundamentele goedheid, zelfloosheid, de opkomst van ego en de vijf skandha’s, cocon, boeddha-natuur en het vertrouwen van krijgerschap. Naast meditatie zullen er contemplatieve verkenningen van het zelf zijn gebaseerd op ‘de vier pijlers van aandacht’.

Hoewel deze cursus toegankelijk is voor iedereen, is het verstandig als je eerst Shambhala Training niveau 1 of Weg van Shambhala cursus DL-1 ‘Meditatie in het dagelijks leven’ hebt gevolgd.

2e cursus – Hoe kan ik helpen? De fundamentele goedheid van de samenleving

In de tweede cursus onderzoeken we onze relatie met anderen, de wens onze wereld te helpen, en bepaalde aspecten van sociale transformatie. We kijken naar hoe Shambhala de samenleving ziet en hoe een verlichte samenleving er uit kan zien. De nadruk ligt op onze ervaring van een moderne, menselijke samenleving. Is de samenleving iets dat uiteindelijk zelfzuchtig, verward en vol problemen is, of is er iets goeds te zeggen over de menselijke samenleving?

Hoewel deze cursus toegankelijk is voor iedereen, wordt sterk aanbevolen om eerst de vorige cursus te volgen . Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet is het raadzaam dat je voorafgaand aan de cursus contact legt met de leraar van het programma.

3e cursus – Wat is waar? De fundamentele goedheid van de werkelijkheid

Hoe weten we wat werkelijk is? Hoe kunnen we deze vraag stellen op een manier waardoor hij ook betekenis krijgt voor ons dagelijkse leven? In deze derde en laatste cursus worden een aantal visies gepresenteerd van de Shambhala en boeddhistische vajrayana tradities, waaronder vergankelijkheid, de rol van de geest ten aanzien van waarneming, en leringen over leegte, helderheid en heiligheid. De nadruk ligt op de levende, heilige en alledaagse magie van onze wereld en haar natuurlijke omgeving.

Hoewel deze cursus toegankelijk is voor iedereen, wordt sterk aanbevolen om eerst de vorige cursus te volgen. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet is het raadzaam dat je voorafgaand aan de cursus contact legt met de leraar van het programma.

Tijdens de meditatie gebruiken we een gong