Agenda Rotterdam

Ons centrum is weer open met inachtneming van de coronaregels. We willen nieuwe mensen wel vragen zich vooraf aan te melden via een mail aan [email protected] zodat we kunnen zorgen voor iemand die meditatie instructie kan geven. Gezien de recente ontwikkelingen rondom het aantal besmettingen willen we iedereen met klem verzoeken erg voorzichtig te zijn en ook bij geringe klachten thuis te blijven.

Gelegenheid tot meditatie iedere

Dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur
Woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur

Deze avonden en ochtenden zijn toegankelijk voor iedereen.Een financiële bijdrage voor het bijwonen van deze avonden/ochtenden wordt zeer gewaardeerd.

Sorry no programs at this moment