ONLINE: Meeting Shambhala: An Introduction to the Shambhala Lineage (7 van 10)

_afbeelding.png
Datum:
woensdag 10 februari 2021 (19:45 -21:45)
Plaats:
Shambhala Meditatie Groep Bussum
Meeting Shambhala—An Introduction to the Shambhala Lineage Deze in het Engels gegeven video cursus is een voortschrijdende verkenning van de kernelementen van de Shambhala-boeddhistische traditie, die de vereniging van krijgerschap en boeddhisme beoogt.

Deze cursus biedt de mogelijkheid de weg te openen om meer van de Shambhala overdrachtslijn (lineage) en afstamminghouder te begrijpen en verbinding te maken met de leringen.

Het betreft een verkenning van de visie, van meditatie en van de natuurlijke hiërarchie in relatie tot de Rigden en de Sakyong. De belangrijkste figuren in de Shambhala traditie worden gepresenteerd door middel van de Bede tot de Shambhala-overdrachtslijn. Hierbij ligt speciale nadruk op de Rigdens, de Dharmarajas en Gesar en Ling, die Chögyam Trungpa noemde als de bronnen van de Shambhala terma leer. De cursus besluit met het onderzoeken van de unieke kenmerken van Shambhala boeddhisme en zijn culturele container: de relatie tussen de levende houder van de overdrachtslijn en de student.

 

De Engelstalige video cursus wordt door Walker Blaine* gegeven. Tijdens de avonden is er begeleiding van een ervaren leraar en is er ruimte voor uitwisseling, vragen en contemplatie. De cursus is bedoeld voor alle niveaus van beoefenen en is de moeite waard voor zowel nieuwe als ervaren beoefenaars. Er is geen verplichte leeslijst voor deze cursus.

 

 

Onderwerpen per cursusavond:

27 januari 2021 (6 van 10)

Rigden, natuurlijke hiërarchie, (figuren in de) Bede tot de Shambhala-overdrachtslijn, mahamudratraditie en Shambhalaterma

 

10 februari 2021 (7 van 10)

Terma, Padmasambhava, Yeshe Tsogyal, Kama-traditie

 

24 februari 2021 (8 van 10)

Gesar, Sakyong, Drukmo, Trotung, krijgers van Ling

 

10 maart 2021 (9 van 10)

Rigdens, Dharmaraja’s, Upaya, Prajna, krijgerspad <> bodhisattvapad, drala’s, lhasang-beoefening

 

24 maart (10 van 10)

Overdrachtslijn, Sakyong principe, rijk van Shambhala, Rigden, Tertön

 

 

 

*Walker Blaine maakt al 35 jaar deel uit van de Shambhala-gemeenschap en bracht veel van deze jaren door met werken, wonen of in retraite zijn, binnen de Shambhala gemeenschap. Naast het feit dat hij een student van de Druk Sakyong en van Sakyong Mipham Rinpoche is, heeft Walker gestudeerd onder begeleiding van Khenpo Tsültrim Gyamtso. Sinds 2012 heeft Walker een ondersteunende rol in de totstandkoming van de teksten en instructies van de Shambhala overdrachtslijn en heeft hij toezicht gehouden op Tibetaanse vertaalprojecten voor Sakyong Mipham Rinpoche. Het verslag dat Walker in 2008 maakte van de Rinchen Terdzö, die de Sakyong ontving, vind je hier: can be downloaded here

Walker woont met zijn vrouw en zoon in Halifax, Nova Scotia. Zijn twee muziek albums van Shambhala en Boeddhistische muziek, vind je hier: available on iTunes.

 

De cursus start op woensdagavond 27 januari en wordt om de week gegeven (27 januari, 10 en 24 februari en 10 en 24 maart).

De kosten voor de vijf avonden zijn €40,-.

Je inschrijven doe je door een mail te sturen naar Alexandra de Jong, [email protected] Ook als je vragen hebt kan je je tot Alexandra wenden.

Het eerste deel van de cursus hebben we in Bussum in 2020 afgerond. Deel twee van de cursus wordt in 2021 in vijf delen aangeboden. Je kan alleen deelnemen aan deel twee als je deel een hebt gedaan. Je kunt je niet alleen inschrijven voor één avond, het is de bedoeling het geheel van vijf avonden te volgen.

 

Engels:

Meeting Shambhala—An Introduction to the Shambhala Lineage. This course is a progressive exploration of the core elements of the Shambhala Buddhist tradition, which is the union of warriorship and Buddhism. The root of receiving the practices of any lineage is the relationship between the living lineage-holder—who holds the stream of teachings and realization—and the student. To support that, the student must understand the lineage they want to enter, in this case the Shambhala lineage held by Sakyong Mipham Rinpoche. The course is designed for all levels of practice and will be of interest to new and seasoned practitioners alike.

 

The course will cover what a lineage and lineage holder are; what meditation is in general and according to the outlook of a lineage; and will explore the views of basic goodness and natural hierarchy in their relationship with the Rigden and Sakyong. The major figures in the Shambhala tradition will be presented through the Supplication to the Shambhala Lineage, with special emphasis on Gesar of Ling and the Rigdens, who Chögyam Trungpa Rinpoche named as the sources of the Shambhala terma teachings. The class concludes by examining the points of direct intersection between a student and a lineage as a way of showing the unique features of Shambhala Buddhism and its cultural container.

 

Walker Blaine has been part of the Shambhala community for 35 years, spending many of those years working, living, or on retreat at our land centers. In addition to being a student of Sakyong Mipham Rinpoche and the Druk Sakyong, Walker has studied intensively under the guidance of Khenpo Tsültrim Gyamtso. Since 2012 Walker has provided background support for the texts and instructions of the Shambhala lineage, as well as overseeing Tibetan translation projects for Sakyong Mipham Rinpoche. His account of the Rinchen Terdzö received by the Sakyong in 2008 can be downloaded here . Walker lives with his wife and son in Halifax, Nova Scotia. His two albums of Shambhala and Buddhist music are available on iTunes.