Meeting Shambhala: an introduction to the Shambhala Lineage

Rotterdam/TRX108-2.jpg
Datum:
donderdag 1 oktober 2020 (19:30 -21:00)
donderdag 29 oktober 2020 (19:30 -21:00)
donderdag 26 november 2020 (19:30 -21:00)
donderdag 17 december 2020 (19:30 -21:00)
Plaats:
Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam
Coördinator : Ymkje Repko
Contactpersoon : Ymkje Repko
Deelnameprijs : 40
Ledenprijs : 40
Solidariteitprijs : 80
Meeting Shambhala: an introduction to the Shambhala Lineage.  Uitwisseling op de donderdagavonden:  - 1 Okt.                - 29 Okt.      - 26 Nov.              - 17 Dec.

Meeting Shambhala: an introduction to the Shambhala Lineage.  Uitwisseling op de donderdagavonden: 

- 1 Okt.               

- 29 Okt.     

- 26 Nov.             

- 17 Dec.

 

Beste  

In deze onrustige tijd, willen we ons Shambhala-centrum  –  voorzichtig  –  weer nieuw leven inblazen, door, onder andere, de volgende cursus aan te bieden:  ”Meeting Shambhala:  an introduction to the Shambhala Lineage”.

Dit is een video cursus. Wie deelneemt krijgt een link toegemaild en kan de video’s van de lessen thuis op zelf gekozen momenten bekijken. Vervolgens komen de cursisten op vier donderdagavonden  (ongeveer één keer per maand) bij elkaar om van gedachten te wisselen over  één van de lessen. De uitwisseling wordt begeleid door Shambhala leraar Cor Laven. Hij kan ingewikkelde passages die in de video aan de orde komen wellicht wat nader toelichten. De cursus is zowel voor nieuwe als voor ervaren beoefenaars geschikt. Er zit geen verplichte lectuur bij.

In deze cursus wordt de overdrachtslijn verkend van de Shambhala-boeddhistische traditie, die een combinatie is van krijgerschap en boeddhisme. Zoals alle boeddhistische tradities wordt ook de Shambhala leer overgedragen van een levende leraar op studenten. De leraar heeft de leer zelf ook van een levende leraar ontvangen.  De Shambhala overdrachtslijn is momenteel in handen van Sakyong Mipham Rinpoche. Wie meer wil weten over onze specifieke Shambhala-traditie is van harte welkom.

De cursus behandelt wat een overdrachtslijn is en wat de rol van de overdrachtslijn-houder ( lineage holder) inhoudt. De cursus behandelt ook wat meditatie over het algemeen is en wat meditatie binnen onze traditie betekent. De visie van onze overdrachtslijn komt aan bod: opvattingen over fundamentele goedheid worden onderzocht. Opvattingen over de natuurlijke hiërarchie in relatie tot de Rigden koningen en tot de Sakyong worden behandeld, alsmede de smeekbede aan de Shambhala-overdrachtslijn, met nadruk op Gesar van Ling en de Rigden koningen, die de bronnen zijn van de Shambhala-leer, volgens Chögyam Trungpa. De cursus eindigt met het onderzoeken van specifieke kenmerken van het Shambhala boeddhisme en de Shambhala cultuur.

 

De cursus:

Les 1:
Overdrachtslijn, docent en student, culturele aspecten van overdrachtslijnen

Les 2:
Meditatie, fundamentele goedheid, natuurlijke hiërarchie, de Rigden koningen

Les 3:
De smeekbede van de Shambhala-overdrachtslijn, Dzokchen, Mahamudra, Rigdens en Dharma koningen, Gesar en Ling

Les 4:
Krijgerschap en Boeddhisme, Drala en de Mukpo overdrachtslijn leer, hoe krijgerschap en Boeddhisme met elkaar verweven zijn binnen Shambhala

 

De docent:
De docent van deze cursus op video is Walker Blaine. Hij is al 35 jaar actief binnen Shambhala en heeft langere tijd op de Shambhala landcentra in de VS gewoond en gewerkt. Hij is een senior student van Chögyam Trungpa en Sakyong Mipham Rinpoche en hij is tevens een student van Khenpo Tsültrim Gyamtso. Blaine heeft zich ontwikkeld tot dé specialist op het gebied van de overdrachtslijn van Shambhala. Zijn uitgebreide verslag van de Rinchen Terdzö ceremonies in Orissa in 2008 staat op internet.  Hij woont momenteel  in Halifax, Nova Scotia.

 

Coordinator:  Ymkje Repko

De kosten zijn 40 euro pp