ONLINE: Meeting Shambhala, an Introduction to the Shambhala Lineage (4 van 5)

afbeelding.png
Datum:
woensdag 25 november 2020 (19:45 -21:15)
Plaats:
Shambhala Meditatie Groep Bussum
Leraar : Walker Blaine
Coordinators : Alexandra de Jong & Edward Steenhuisen
Meeting Shambhala—An Introduction to the Shambhala Lineage Deze in het Engels gegeven ONLINE video cursus is een voortschrijdende verkenning van de kernelementen van de Shambhala-Boeddhistische traditie, die de vereniging van krijgerschap en Boeddhisme b

  Inloggen vanaf 19:40 uur. Je bent van harte welkom!

Deze Engelstalige ONLINE video cursus wordt door Walker Blaine* gegeven. Tijdens de vijf avonden van de cursus wordt les 1 in vijf delen aangeboden. Er is op de avonden ruimte voor uitwisseling, vragen en contemplatie. Het is bedoeld voor alle niveaus van beoefenen en is de moeite waard voor zowel nieuwe als ervaren beoefenaars. Er is geen verplichte leeslijst voor deze cursus. Aanmelding is voor het geheel van vier avonden.

In de vijf delen van les 1 komen de overdrachtslijn (lineage) en de houders van de overdrachtslijn aan bod, de leraar en student, en de culturele aspecten van de overdrachtslijn.

Het uitgangspunt bij het ontvangen van teksten en instructies (van welke overdrachtslijn dan ook) is de relatie tussen de levende houder van de overdrachtslijn en de student. Om die relatie te ondersteunen is het aan te bevelen dat de beoefenaar uitgebreid kennismaakt met de overdrachtslijn. In dit geval de Shambhala-overdrachtslijn en de houder daarvan Sakyong Mipham Rinpoche, die de stroom van leringen, instructies en realisaties heeft.

*Walker Blaine maakt al 35 jaar deel uit van de Shambhala-gemeenschap en bracht veel van deze jaren door met werken, wonen of in retraite zijn, binnen de Shambhala gemeenschap. Naast het feit dat hij een student van de Druk Sakyong en van Sakyong Mipham Rinpoche is, heeft Walker gestudeerd onder begeleiding van Khenpo Tsültrim Gyamtso. Sinds 2012 heeft Walker een ondersteunende rol in de totstandkoming van de teksten en instructies van de Shambhala overdrachtslijn en heeft hij toezicht gehouden op Tibetaanse vertaalprojecten voor Sakyong Mipham Rinpoche. Het verslag dat Walker Blaine in 2008 maakte van de Rinchen Terdzö, die de Sakyong ontving, vind je hier: can be downloaded here

Walker woont met zijn vrouw en zoon in Halifax, Nova Scotia. Zijn twee muziek albums van Shambhala en Boeddhistische muziek, vind je hier: available on iTunes.

De cursus start op woensdagavond 14 oktober en wordt vervolgd op 28 oktober, 11 november, 25 november en 9 december.

Inschrijven doe je door een mail te sturen naar Alexandra de Jong, [email protected] Ook als je vragen hebt kan je je tot Alexandra wenden.

Cursus kosten zijn €30,-. Het bedrag overmaken naar NL51 TRIO 0390 1261 36 ten name van Shambhala Studiegroep Bussum onder vermelding van Cursus Meeting Shambhala 1

Engels:

Meeting Shambhala—An Introduction to the Shambhala Lineage. This course is a progressive exploration of the core elements of the Shambhala Buddhist tradition, which is the union of warriorship and Buddhism. The root of receiving the practices of any lineage is the relationship between the living lineage-holder—who holds the stream of teachings and realization—and the student. To support that, the student must understand the lineage they want to enter, in this case the Shambhala lineage held by Sakyong Mipham Rinpoche. The course is designed for all levels of practice and will be of interest to new and seasoned practitioners alike.

Walker Blaine has been part of the Shambhala community for 35 years, spending many of those years working, living, or on retreat at our land centers. In addition to being a student of Sakyong Mipham Rinpoche and the Druk Sakyong, Walker has studied intensively under the guidance of Khenpo Tsültrim Gyamtso. Since 2012 Walker has provided background support for the texts and instructions of the Shambhala lineage, as well as overseeing Tibetan translation projects for Sakyong Mipham Rinpoche. His account of the Rinchen Terdzö received by the Sakyong in 2008 can be downloaded here . Walker lives with his wife and son in Halifax, Nova Scotia. His two albums of Shambhala and Buddhist music are available on iTunes.

Topics:

Class One which will be offered ONLINE in five parts

Class One: Lineage and Lineage Holders, Teacher and Student, Cultural Aspects of Lineage