Weg van de Maan

Amsterdam/SoK.jpg
Datum:
zaterdag 2 mei 2020 (13:00 -17:00)
Plaats:
Grote schrijnruimte
Leraar : Flip Kolthoff
Vervolgbijeenkomst. Het is niet vereist dat je aan een van de introductieprogramma’s hebt meegedaan om deze bijeenkomst bij te wonen. Kosten: vrijwillige donatie

Na de introductieprogramma’s van de Weg van de Maan met Acharya’s Han de Wit en Marianne Bots zijn we op 22 september gestart met de eerste vervolgbijeenkomst in ons centrum. Je kan op ieder moment insteken bij de vervolgbijeenkomsten: het is niet vereist dat je aan een van de introductieprogramma’s mee hebt gedaan.

De Weg van de Maan geeft de gelegenheid om op een persoonlijke manier verbinding met elkaar te maken. We onderzoeken de mogelijkheden om initiatieven buiten het centrum vorm te geven, bij elkaar thuis of in kleine maatschappelijke projecten, waarbij periodieke bijeenkomsten op het centrum als inspiratiebron of ankerpunt dienen.

De Weg van de Maan bestaat uit de Sadhana van Vriendelijkheid en uit mahayana studie en -beoefening. We zullen deze middag beginnen met het beoefenen van de Sadhana van Vriendelijkheid. Daarna zullen we met elkaar plannen maken hoe de mahayana verder vorm te geven in en buiten ons centrum. Voor het maken van de plannen is een vorm beschikbaar, maar de plannen zelf zijn onze eigen plannen, van òns als sanghaleden, uitgaande van onze eigen interesses en inspiratie.
Waar het traditionele boeddhistische pad start met de hinayana - het werken met onze eigen geest en het ons onthouden van schade doen aan anderen -, gaat de mahayana over hoe we anderen en de wereld om ons heen kunnen helpen. De Sadhana van Vriendelijkheid, geschreven door Sakyong Mipham Rinpoche, helpt ons om onze innerlijke goedheid op te wekken, en is daarmee een grote inspiratiebron voor het beoefenen en bestuderen van de mahayana.

Bij de Weg van de Maan kunnen we denken aan traditionele beoefeningen zoals lojong en tonglen of de bestudering van mahayanateksten maar ook aan praktische manieren om de wereld om ons heen te helpen. Kenmerkend voor de Weg van Maan is dat de activiteiten niet op het centrum hoeven plaats te vinden, maar in groepjes bij elkaar thuis of elders buiten het centrum.

Programma
13:00 inloop met koffie/thee
13:30 zitten, korte inleiding
13:45 Sadhana van Vriendelijkheid, met lojong spreuken
14:45 brainstormsessie: welke mahayana activiteiten willen we vormgeven in en/of buiten onze gemeenschap? 15:45 uur pauze
16:15 oogsten en afspraken maken
17:00 receptie

Als vervolg op deze middag is er enkele malen per jaar de gelegenheid samen te komen op het centrum om de sadhana te beoefenen en onze inspiratie te delen.