Lerarentraining

Amsterdam/white.png
Datum:
zaterdag 30 november 2019 (10:00 -16:00)
Plaats:
Grote schrijnruimte
Leraar : Sybren Post
Contactpersoon : Sybren Post
Deelnameprijs : 10
Na twee succesvolle en inspirerende jaren van de lerarentraining staan we weer aan het begin van een nieuwe reeks. Het idee achter deze training is om een cultuur van leraarschap te creëren waarin we elkaar inspireren en ondersteunen.

Het idee achter deze training is om een cultuur van leraarschap te creëren waarin we elkaar inspireren en ondersteunen in een atmosfeer van permanente uitwisseling. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat zowel meer ervaren leraren als relatief 'jonge' leraren deelnemen vanuit de visie dat we van elkaar kunnen leren. Het is niet noodzakelijk dat je alle dagen gevolgd hebt, je kunt instappen wanneer je wil. Wel is het wenselijk om in ieder geval steeds de gehele dag mee te doen om de energie optimaal te kunnen behouden. Om de kostbare overdracht van de Shambhala leringen te waarborgen is je deelname van onschatbare waarde. Meer informatie over het programma van de dag is te verkrijgen bij Sybren Post of Josje Pollmann. De data voor dit seizoen zijn: zaterdagen 30 november 2019, 18 januari en 19 april 2020 Omdat de kachel moet branden, vragen we een bijdrage van 10 euro voor de dag.