Weg van de Maan

Amsterdam/SoK.jpg
Datum:
zondag 22 september 2019 (13:00 -17:00)
Plaats:
Grote schrijnruimte
Leraren : Inez de Munnik & Flip Kolthoff
Coordinators : Corine Schölvinck & Atie Praagman
Contactpersoon :
Vervolgbijeenkomst. Het is niet vereist dat je aan een van de introductieprogramma’s hebt meegedaan om deze bijeenkomst bij te wonen. Kosten: vrijwillige donatie

De Weg van de Maan geeft de gelegenheid om op een persoonlijke manier verbinding met elkaar te maken. We onderzoeken de mogelijkheden om initiatieven buiten het centrum vorm te geven, bij elkaar thuis of in kleine maatschappelijke projecten, waarbij periodieke bijeenkomsten op het centrum als inspiratiebron of ankerpunt dienen.
De Weg van de Maan bestaat uit de Sadhana van Vriendelijkheid en uit mahayana studie en - beoefening. We zullen deze middag beginnen met het beoefenen van de Sadhana van Vriendelijkheid. Daarna zullen we met elkaar plannen maken hoe de mahayana verder vorm te geven in en buiten ons centrum. Voor het maken van de plannen is een vorm beschikbaar, maar de plannen zelf zijn onze eigen plannen, van òns als sanghaleden, uitgaande van onze eigen interesses en inspiratie.
Waar het traditionele boeddhistische pad start met de hinayana - het werken met onze eigen geest en het ons onthouden van schade doen aan anderen -, gaat de mahayana over hoe we anderen en de wereld om ons heen kunnen helpen. De Sadhana van Vriendelijkheid, geschreven door Sakyong Mipham Rinpoche, helpt ons om onze innerlijke goedheid op te wekken, en is daarmee een grote inspiratiebron voor het beoefenen en bestuderen van de mahayana.
Bij de Weg van de Maan kunnen we denken aan traditionele beoefeningen zoals lojong en tonglen of de bestudering van mahayanateksten maar ook aan praktische manieren om de wereld om ons heen te helpen. Kenmerkend voor de Weg van Maan is dat de activiteiten niet op het centrum hoeven plaats te vinden, maar in groepjes bij elkaar thuis of elders buiten het centrum.
Als vervolg op deze middag is er enkele malen per jaar de gelegenheid samen te komen op het centrum om de sadhana te beoefenen en onze inspiratie te delen.
De middag zal worden vormgegeven door Shastri Inez de Munnik en Flip Kolthoff.

We sluiten af met een receptie
iedereen met meditatie-ervaring bij Shambhala is van harte welkom.

Programma
13:00 inloop met koffie/thee
13:30 zitten, korte inleiding
13:45 Sadhana van Vriendelijkheid, met tonglen
14:45 brainstormsessie: welke mahayana activiteiten willen we vormgeven in en/of buiten onze gemeenschap?
15:45 pauze
16:15 oogsten en afspraken maken
17:00 receptie

Data vervolgbijeenkomsten:
2 november, 1 februari en 2 mei