Ashe intensive with Acharya Fleet Maull

Amsterdam/Ashe.png
Datum:
vrijdag 18 oktober 2019 (19:00 -22:00)
zaterdag 19 oktober 2019 (09:00 -18:00)
zondag 20 oktober 2019 (09:00 -18:00)
Plaats:
Grote schrijnruimte
Leraar : Acharya Fleet Maull
Coordinators : Lisa Tan &
Contactpersoon : Thijs Mullink
Deelnameprijs : 190
Ledenprijs : 190
Solidariteitprijs : 230
Herhalers/Jongeren/Minima : 120
Practice intensive for Warrior Assembly graduates and beyond. Program details will follow.

Ashe intensive with Acharya Fleet Maull

(English below)

Het thema is: Ashe en de Vier Karma’s

De Vier Karma’s (pacificeren, verrijken, aantrekken, en vernietigen) zijn vaardige handelwijzen voor het transformeren van verwardheid in wijsheid. Als we zelf-compassie beoefenen kunnen we zien dat we onze verwardheid, onhandige gewoontes en emotionele buien niet hoeven te onderdrukken, er niet vanaf hoeven te komen of moeten vervangen door wenselijke gewoonten. Het zijn energetisch-geladen schatten van onze wijsheid die wachten om bevrijd te worden.

We wijzen niets of niemand af, alles is volmaakt, onafscheidelijk van de ontwaakte geest. In de praktijk hebben we hier lungta voor nodig, de energie van volmaaktheid en een open ontwaakt hart – Ashe!

In dit weekend gaan we de Ashe streek beoefenen en Windpaard opwekken om onze compassie en vaardige betrokkenheid met het dagelijks leven te verdiepen door het toepassen van de Vier Karma’s van pacificeren, verrijken, aantrekken, en vernietigen.

 

NB: Indien de kosten voor deelname aan het programma een probleem vormen, neem dan contact op met Shambhala Amsterdam: [email protected].

Vereist "beoefeningsniveau": Warrior Assembly graduate, of transmissie hebben gekregen voor de Ashe streek. 

----

 

The theme of the weekend is: Ashe and the Four Karmas

The Four Karmas (pacifying, enriching magnetizing, and destroying) practice are skillful means for transmuting confusion into wisdom. Practicing with self-compassion we begin to see that our confusion, unskillful habits and emotional upheavals are not just something to suppress, get rid of, or somehow replace with preferable tendencies. Rather, they are the energetically-charged treasures of our wisdom waiting to be liberated.

We are not rejecting anything or anyone, it's all sacredness, inseparable from awakened mind. In practice, this requires lungta, which is the energy of sacredness, and an open, awakened heart -- Ashe!  

In this retreat, we will work with the practices of executing the stroke of Ashe and raising windhorse in order to deepen our compassion and skillful engagement with everyday life through the application of the Four Karmas of pacifying, enriching, magnetizing and destroying.

Prerequisitie: having attended Warrior Assembly and/ or received stroke transmission.

 

 

Acharya Fleet Maull is a senior meditation and Dharma teacher in both the Tibetan and Zen Buddhist traditions.  

He is an Acharya in the Shambhala Meditation Community and a Roshi (Zen master) in the international Zen Peacemaker Order. 
Roshi Maull is a Dharma Successor of Roshi Bernie Glassman co-founder of the Zen Peacemakers and also a senior Zen priest in the Zen Peacemaker Order and Soto Zen lineage, 
 
Acharya Maull has been practicing mindfulness meditation since 1973 and teaching mindfulness meditation since 1981. He leads mindfulness meditation programs and retreats for newcomers and advanced students at meditation centers and retreat centers around the world.

 

Note: Prices should not be an obstacle to attending programs. If you need a discount, please contact the finance team of Shambhala Amsterdam: [email protected]