Sutra Mahamudra (weekend)in aansluiting op de Aspiratie van Samantabhadra avondcursus

Amsterdam/ashemahamudra.png
Datum:
vrijdag 10 januari 2020 (20:00 -22:00)
zaterdag 11 januari 2020 (09:00 -18:00)
zondag 12 januari 2020 (09:00 -18:00)
Plaats:
Shambhala Meditatiecentrum Amsterdam
Grote schrijnruimte
Leraar : Acharya Han de Wit
Coordinators : Pieter van der Wal & Cissy Kortman
Contactpersoon : Pieter van der Wal
Ledenprijs : 180
Het weekeinde sluit aan op de avondcursus De Aspiratie van Samantabhadra. Acharya Han de Wit zal les geven in mahamudra vanuit de Sutra traditie. (NB het oorspronkelijk geplande weekeinde Ashe Mahamudra zal later in 2020 plaats vinden)

 

De Aspiratie van Samantabhadra is een beroemde Dzogchen-tekst, die kernachtig het complete vajrayana-boeddhistische pad beschrijft. Zo kernachtig, dat zonder toelichting de ware betekenis verborgen blijft – de tekst moet worden uitgelegd – ‘uitgepakt’ is de traditionele uitdrukking – door een meditatiemeester die er de transmissie voor heeft gekregen, de meditatie heeft beoefend, en de effecten ervaren.

Wij baseren deze cursus op twee bronnen: de uitleg van mahamudra in de klassieke tekst van de negende Karmapa Wangchuk Dorje en de uitleg van Dzogchen Pönlop Rinpoche in het boek Penetrating Wisdom – (helaas niet in het Nederlands verkrijgbaar). Net als de Sakyong is hij erkend traditiehouder in beide tradities en zijn tekst is een heldere uiteenzetting in zes hoofdstukken en een conclusie. In de cursus behandelen we het gehele boek in een serie van zes avonden.

 

De cursus wordt afgerond met een weekend waarin acharya Han de Wit les zal geven in Mahamudra vanuit de Sutra traditie

De cursus en het weekend horen bij elkaar, maar ook deelname aan een van beide is mogelijk. 

 

Deze cursus vergt wel wat studie-investering. We behandelen elke avond een hoofdstuk; sommige onderdelen zullen bekend voorkomen andere misschien niet, en het is wel degelijk de bedoeling dat deelnemers de tekst voor die avond – meestal rond 25 pagina’s – gelezen hebben om vruchtbaar te kunnen meedoen.

 

 

De opzet van de avonden is als volgt:

  • beginnen met meditatie
  • een samenvatting van de kern van het betreffende hoofdstuk door een van de leraren (of door een deelnemer, als daar belangstelling voor is)
  • als de inhoud van de tekst zich ertoe leent een aansluitende meditatie-oefening
  • daarna discussie – plenair of in subgroepen, afhankelijk van het aantal deelnemers

Leraren

Voor de cursus: John Bel en Mary Fahrenfort

Weekend Sutra Mahamudra: Acharya Han de Wit

 

De doelgroep voor beide programma’s – cursus en weekend - is ‘vajryana-studenten’ in brede zin – zowel beginnende (ngöndro) als gevorderde vajaryana-studenten zijn welkom.

Deelname is in specifieke gevallen ook mogelijk voor niet-vajrayana-studenten met een behoorlijke meditatie-ervaring (bijvoorbeeld een dathün of Warriors Assembly); ook zij krijgen deze aankondiging dus toegestuurd.

 

Plaats en cursusdata en -tijden

Shambhala Centrum Amsterdam. Zes avonden, in principe om de twee weken, maar pas op!! niet altijd: Donderdagavonden 26 september; 17 en 24 oktober; 7 en 21 november; 12 en 19 december.

Tijd: 20.00-22.00 uur

 

Data weekendprogramma: vrijdagavond t/m zondagmiddag 10-12 januari 2020. Voor het weekend volgt tzt nog een aparte aankondiging.

 

Kosten (eventuele verzoeken om reductie kunnen bij de penningmeester worden aangevraagd):

Avondcursus € 75,-

Weekend € 180,-

Cursus en weekend samen € 200,-

Boek Penetrating Wisdom (Engels) – noodzakelijk voor de cursus. Zelf op tijd aanschaffen, makkelijke te verkrijgen via internet, prijs: € 17,99.