Mantrazingen

Amsterdam/mandala.jpg
Datum:
dinsdag 28 mei 2019 (09:15 -10:00)
Plaats:
Grote schrijnruimte
Lerares : Felicja Hartman
Contactpersoon : Felicja Hartman

Elke dinsdagochtend om de week.