Shambhala Training 1 - De kunst van het mens-zijn

vervallen

Leiden/cancelled.png
Datum:
vrijdag 12 april 2019 (20:00 -21:30)
zaterdag 13 april 2019 (09:00 -18:00)
zondag 14 april 2019 (09:00 -18:00)
Plaats:
Shambhala Meditatie Centrum Leiden
Lerares : Anne Bakker
Deelname prijs : 180
Ledenprijs : 135
Solidariteitprijs : 270
Herhalers/Jongeren/Minima : 90
Herontdek de energie die aanwezig is in al onze ervaringen Open voor iedereen die wil beginnen op het pad van Shambhala

De Shambhala Training omvat een gestructureerd pad van meditatie en studie. Deelnemers maken uitgebreid kennis met de principes van het Shambhala-boeddhisme. Het programma is geschikt voor beginnende en ervaren meditatiebeoefenaars en staat open voor mensen uit alle spirituele tradities. De weg van Shambhala bestaat uit instructie in aandacht- en inzichtmeditatie. Daarnaast bestuderen we de wijsheidsleer uit de oude tradities van het Shambhala- en Tibetaans-boeddhistische pad. De studenten leren verschillende vormen van contemplatie. Op deze manier houden zij zich bezig met emoties, de creativiteit en intelligentie en de praktische aspecten van het dagelijks leven.

Tijdens dit eerste weekend maken we kennis met de beoefening van zit- en loopmeditatie. We krijgen zicht op de principes van het pad van krijgerschap. Zo leren we dat al onze ervaringen een fundamentele energie bevatten. Deze ‘fundamentele goedheid’ is eigen aan de dingen zoals ze zijn en vormt de basis van onze aangeboren, onvoorwaardelijke natuur.

Deze training is onderdeel van een reeks van 5 weekenden. Zie hier voor meer informatie over de trainingen.

Op vrijdagavond ben je welkom vanaf 19:30.