Oogst van de Vrede

Rotterdam/_HOP_web-img.jpg
Datum:
zondag 22 september 2019 (13:00 -20:00)
Plaats:
Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam
Coördinator : Raymond Colling
Contactpersoon : Raymond Colling
Op zondag 22 september vieren we de Oogst van de Vrede ofwel Harvest of Peace, een van de 4 jaarlijkse vieringen binnen Shambhala en een mooie gelegenheid voor alle betrokkenen bij ons centrum om elkaar te ontmoeten.

Vanaf 1 uur is iedereen welkom voor koffie, thee en iets lekkers. We beginnen half 2 met meditatie en beoefening van de Sadhana van vriendelijkheid waarbij we ons leren verplaatsen in de ander. Daarna willen we als Sangha in gesprek over het vergroten van de energie binnen het centrum. Op dit moment lijken we vooral in afwachting van… Ja, van wat eigenlijk?

Om deze situatie te doorbreken beginnen we met een contemplatie over de huidige situatie en met name over wat wij kunnen bijdragen aan een bloeiend centrum. We wisselen in dialoogvorm uit en bespreken plenair de resultaten met concrete punten voor de nabije toekomst. We roepen iedereen die Shambhala Rotterdam een warm hart toedraagt op om te komen.

We sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen iets te eten of drinken meeneemt. Een vrijwillige donatie voor de dag is heel welkom.