Varayana bijeenkomst Amsterdam

Datum:
zondag 28 april 2019 (13:00 -19:00)
Plaats:
Grote schrijnruimte
Coördinator : John Bel
Deelnameprijs : 0
Het doel van de bijeenkomst is; - onderling uit te wisselen: "Wat betekent het Vajrayanapad in het licht van de recente brieven en rapporten nu voor je?" - informatie te gevenHet doel van de bijeenkomst is;

  • onderling uit te wisselen: "Wat betekent het Vajrayanapad in het licht van de recente brieven en rapporten nu voor je?"

  • informatie te geven

 

De uitwisseling zal plaatsvinden in een sfeer van vriendelijkheid, erkenning van elkaars fundamentele goedheid/ boeddhanatuur, hoezeer je ook van mening verschilt. Het hele spectrum van meningen is in onze Sangha aanwezig van mensen, die de Sakyong definitief willen laten vertrekken tot mensen die hem hartstochtelijk steunen.

We zijn één familie, één Sangha, en zoals in elke familie kun je van mening verschillen met je vajra- zussen en broers, maar je blijft wel één familie.

 

Tijdschema. NB het kan nog aangepast worden!


13:00 - 13:10  Shamatha meditatie


13:10 - 13:20  Oefening in groepsgevoel    Frank

 

13:20 - 14:10  Uitwisseling eerst in twee-tallen 2 x 7 minuten

    Vervolgens twee tweetallen vormen viertallen: onderling vertellen wat de

ander heeft gedeeld.  ( toelichting 1+2 en 3+4 vormen eerst twee tweetallen en

hebben hun uitwisseling. Daarna in het viertal, vertelt 1 wat 2 heeft gedeeld,

2 vertelt wat 1 heeft gedeeld, 3 vertelt wat 4 heeft gedeeld en 4 vertelt wat 3

heeft gedeeld.)

Uitwisseling in viertallen 4 x 5 minuten

Suggestie onderwerp: "Wat betekent het Vajrayanapad nu voor je", maar ieder

is vrij een ander onderwerp te kiezen voor de uitwisseling

 

14:10 - 14:40    Pauze

 

14:40 - 15:00  Informatie, o.a. achtergronden, Procesteam

 

15:00 - 16:00    Uitwisseling in drie groepen (afhankelijk aantal deelnemers) met groepsleiders

 

16:00 - …….    Aanbevelingen voor de Raad van Amsterdam en leden Procesteam?

        Afsluitende meditatie 10 minuten

        Een drankje