Lezingen Dharma Art

Dharma_Art/art-of-awakening.jpg
Centrum/Groep: Rotterdam
Datum: dinsdag 10 oktober 2017 (20:00 -22:00)
Dit najaar staan de dinsdagavondlezingen in het teken van Dharma-kunst.

Dit najaar hebben we vier lezingen geprogrammeerd over Dharma-kunst.

De eerste lezing -een introduktie over Dharma-Art- vindt plaats op 5 september en wordt gegeven door Felicja Hartman.

De tweede lezing (10 oktober) gaat over miksang (contemplatieve fotografie). Het is nog niet bekend wie de lezing gaat geven.

14 November geeft Annette de Vlieger een lezing over Kado- de kunst van het bloemschikken en 12 December geeft Karin Hooijmans een lezing over Kyodo- the Art of the Bow.

Een vrijwillige bijdrage voor de lezingen wordt op prijs gesteld.