Shambhala Nederland ANBI informatie

Algemeen

Naam kerkgenootschap: Shambhala Nederland
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: (020) 679 4753
E-mailadres: [email protected]
Website: www.shambhala.nl
Adres: 1e Jacob van Campenstraat 4
1072 BE Amsterdam

Doelstelling

Het kerkgenootschap stelt zich ten doel:
a. Het vestigen en instandhouden van een kerk voor religieuze behoeften in
overeenstemming met de voorschriften van het Boeddhisme volgens de Kagyu
en Nyingma tradities en de Shambhala leringen volgens Chögyam Trungpa. In
combinatie kan in meer algemene zin gesproken worden over Shambhala-
voorschriften.
b. Het verkrijgen en behouden van het lidmaatschap van Shambhala International,
een vereniging van Boeddhistische kerken, gevestigd te Boulder, door
respectievelijk: het tekenen van “Shambhala’s By-Laws for Associates” en het
volgen van de leiding en controle van Shambhala, zoals deze wordt uitgedrukt
door haar directeuren van de eerste klasse en haar “Board of Directors”
c. Het bevorderen van de ontwikkeling van afdelingen van het kerkgenootschap
Shambhala Nederland, die deel uitmaken van Shambhala International.
d. Het bevorderen van vestigingen van nieuwe Boeddhistische of Shambhala
afdelingen in Europa, die deel uitmaken van Shambhala International.
e. Het bevorderen van het Boeddhisme van Tibet en van aangrenzende landen
zoals Bhutan, Sikkim, Nepal en Noord India.
f. Het bevorderen en uitdragen van de leringen van de Hinayana- Mahayana- en
Vajrayana scholen van het Boeddhisme; van leringen zoals Shambhala-training
en Nalanda door middel van lezingen, seminaria, cursussen, publicaties en audio-
visueel materiaal, zoals bandopnamen, film en elke andere vorm van
communicatie.
g. Het bevorderen en ontwikkelen van de vestiging, exploitatie en activiteiten van
Boeddhistische en aanverwante kerken (centra of studiegroepen) door het
vestigen van religieuze instellingen, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot
Boeddhistische meditatie-centra, retraite-centra en studie-centra.
h. Het bevorderen en stimuleren van de leringen van Boeddhistische en
Shambhalaleringen door de vestiging en exploitatie van religieuze onderwijs-
instellingen, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot scholen, universiteiten en
seminaria voor de opleiding en instructie van leraren van het Boeddhisme en van
andere geïnteresseerde personen.
i. Het bevorderen van het behouden van Boeddhistische teksten, kunst en
kunstnijverheidsprodukten, die zich thans in Tibet, Nepal, Bhutan, Sikkim, Noord
India of elders bevinden.
j. Het bevorderen van de communicatie tussen Boeddhistische leraren en leraren
van Shambhala of hun studenten te helpen naar Nederland te komen of elders
heen te gaan voor studie en beoefening van het Boeddhisme of Shambhala
leringen, door het uitwisselen van teksten, boeken, kunstvoorwerpen alsmede
andere vormen van communicatie tussen Boeddhistische centra in de wereld.
k. Het organiseren en begeleiden van Boeddhistische of Shambhala
gemeenschappen, waarvan de leden streven naar de integratie van beoefening
en studie in hun dagelijks leven.
l. De samenwerking met individuen, Boeddhistische of Shambhala kerken;
onderwijsinstellingen en andere organisaties om de ontwikkeling van het
Boeddhisme of Shambhala leringen te bevorderen.
m. Het verrichten van alle activiteiten die direct of indirect verband met het hiervoren
omschrevene houden.

Actueel beleidsplan

BELEIDSPLAN SHAMBHALA NEDERLAND 2017

Verslaglegging

Bestuur

Bestuursleden Shambhala Nederland mei 2017

Voorzitter en Regionaal Coördinator Shambhala Nederland: Fred van Welsem
Secretaris Shambhala Nederland: Jeroen Haverkamp
Penningmeester Shambhala Nederland: Ed Wiersema
Directeur Shambhala Meditatie Centrum Amsterdam: Myra Keizer (interim)
Directeur Shambhala Meditatie Centrum Arnhem: Hans Oud
Directeur Shambhala Meditatie Centrum Leiden: Tineke Smit
Directeur Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam: vacant
Coördinator Shambhala Meditatie Groep Deventer: Laura Stone
Coördinator Shambhala Meditatie Groep Haarlem: Johan van der Spek
Coördinator Shambhala Meditatie Groep Utrecht: Milene Francisca
Coördinator Shambhala Meditatie Groep Maastricht: Marina Vreeburg
Coördinator Shambhala Meditatie Groep Bussum: Desiree Broeders

Beloning

Beloning bestuur: Nee
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Vacatiegeld bestuur: Nee