Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen kunnen spelen bij iedere organisatie dus ook bij Shambhala. Het gaat dan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. Shambhala doet er alles aan om dit soort problemen te voorkomen, maar waar mensen zijn worden fouten gemaakt. Shambhala kent een Shambhala Care and Conduct.

Als je klachten of vragen hebt op dit gebied, kun je vertrouwelijk terecht bij de directeur van het centrum of coördinator van de groep, de rusung, desung of vertegenwoordiger van ‘societal health and well being’. Mocht het bezwaarlijk zijn om een klacht lokaal in te dienen, kan je je richten tot de regionale directeur van Shambhala. Een klacht wordt behandeld conform de procedure omschreven in de Code of Conduct.

Als deze stap te bezwaarlijk voor je is of niet tot een oplossing leidt, terwijl je wel hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met de Externe-vertrouwenspersoon die is aangesteld door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.
Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met het onafhankelijk Meldpunt BG. Het meldpunt registreert je melding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.