‘Omgaan met emoties’, een meditatie- en studieweekend met Han de Wit


Han de Wit (dr. H.F. de Wit) is sinds de jaren zeventig een van de wegbereiders van het boeddhisme in Nederland. Samen met een aantal andere leraren, zoals Zen-boeddhist Nico Tydeman en Chan boeddhist Ton Lathouwers, heeft hij het boeddhisme in Nederland gezicht helpen geven. Voor zijn inzet voor de interreligieuze dialoog onder leiding van koningin Beatrix heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen.

Han komt op 18 en 19 februari 2023 voor het geven van een meditatie- en studieprogramma naar het Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam, Mathenesserlaan 401b, 3023 GG Rotterdam, beide dagen van 10-17 uur, zie Shambhala Meditatiecentrum Rotterdam.

Zelf zegt hij over zijn komende programma:
‘Emoties geven kleur aan ons leven. Ze zijn de energie van onze geest en de drijvende kracht van ons verlangen naar geluk voor onszelf en anderen. Dat verlangen is het kloppend hart van onze humaniteit. Maar als dat verlangen in het keurslijf van eigenbelang en egocentrisme wordt geperst neemt het andere vormen aan, zoals hebzucht, agressie, haat en wrok. En we lijden daaronder. We kunnen deze egocentrische emoties proberen te bestrijden, te onderdrukken of te ontkennen. Maar dat is olie op het vuur. Wat dan? We kunnen ons oefenen om de energie van emoties uit haar egocentrische vervorming te bevrijden. Hoe dat te doen, dat is het thema van deze meditatieretraite.’

Han begeleidt al meer dan 30 jaar meditatie- en studieprogramma’s, zowel voor mensen die geen of weinig ervaring met meditatie hebben, als voor meer ervaren beoefenaars.
Zijn onderricht is ondogmatisch en slaat bruggen tussen de verschillende boeddhistische benaderingen, en tussen het boeddhisme en andere levenshoudingen en -overtuigingen. Hij is bekend en geliefd om zijn heldere en begrijpelijke meditatie-instructie en -begeleiding. Bovendien heeft hij diepe en brede kennis van de Boeddhistische wijsheidstraditie en het vermogen ingewikkelde zaken begrijpelijk uit te leggen aan mensen met verschillende achtergronden. Zijn boeken (o.a. ‘De verborgen bloei’, ‘de Lotus en de Roos’, ‘Het open veld van de ervaring’) zijn veelgelezen en in vele talen vertaald.

Han’s programma is toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor dit thema.
Je kunt desgewenst als voorbereiding zijn boek ‘Wijsheid in emotie’, Ten Have 2013, lezen.

Meer informatie en inschrijving


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *