Maak kennis met Fred van Welsem, directeur Shambhala Nederland


Hoe kwam je bij Shambhala?
Begin jaren 2000 was ik op zoek naar een andere ‘setting’ om te mediteren. Daarvoor mediteerde ik elders in een zen traditie, maar dat was in de VS en ik zocht het wat dichterbij. De boeken van Chögyam Trungpa had ik eerder gelezen. In 2003 deed ik Shambhala Training 1 en was bij de eerste lezing op de vrijdagavond ‘verkocht’

Hoe liep het verder?
De opvolgende jaren volgde ik meerdere programma’s in Nederland, maar ook in Dechen Chöling en in de landcentra in de VS. Wat me steeds meer met de Shambhala traditie verbond. Met name de nadruk op de onscheidbaarheid van het ‘spirituele en seculiere’ en de samenhang van spirituele en sociale transformatie zijn voor mij belangrijk. De manier waarop Sakyong Mipham steeds meer ‘fundamentele goedheid’ en ‘verlichte samenleving’ centraal stelde, sprak en spreekt mij erg aan. In 2008 werd ik zijn vajrayana student.

De huidige situatie?
Ja, die vraag kon niet natuurlijk niet uitblijven. Uiteindelijk zal iedereen in de huidige situatie van onrust persoonlijk zijn of haar eigen weg moeten vinden. Voor mij is er geen verandering gekomen in mijn relatie met Sakyong Mipham als mijn leraar. Ik respecteer natuurlijk dat andere mensen andere keuzes maken, maar voor mij zijn Shambhala en de Sakyongs onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Als organisatie hebben we internationaal en ook in Nederland ernaar gestreefd om te leren van het verleden, mensen te ondersteunen die daar behoefte aan hebben en een vangnet in het leven geroepen voor nu en de toekomst. Het zal nooit volmaakt zijn, maar ik durf wel te zeggen dat we oprecht ons best hebben gedaan.
Van oudsher zijn de Shambhala centra open en verwelkomend voor allen die zich voelen aangetrokken door de Shambhalacultuur, -beoefening en -leringen, gebaseerd op de visie en het werk van de Sakyongs. Het staat daarbij aan iedereen vrij om al of niet student van de Sakyong te worden.

De toekomst van Shambhala Nederland?
Was het de magie van Shambhala die ons de afgelopen jaren overeind heeft gehouden? Het waren moeilijke jaren met de externe en interne problemen. Maar we bestaan nog en voor mij voelt het alsof er nu een nieuwe periode met frisse energie en nieuwe mogelijkheden aanbreekt. Onze nieuwe website staat daar symbool voor. Shambhala heeft iets kostbaars aan deze wereld te bieden. Daarom is het voor mij vanzelfsprekend om me ervoor in te zetten om dat voor nu en de komende generaties te behouden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *