Sanghabijeenkomst

Amsterdam/zon_kaal.png
Datum:
zaterdag 21 december 2019 (09:30 -13:00)
Plaats:
Grote schrijnruimte
Hoe hervinden we onze inspiratie en gaan we Shambhala Amsterdam samen verder vorm geven?

We willen iedereen van harte uitnodigen voor de volgende sanghabijeenkomst op zaterdag 21 december vanaf 9.30 (inloop met koffie), start 10.00 – 13.00 om gezamenlijk te onderzoeken hoe we onze eigen inspiratie en windpaard kunnen hervinden en hoe we opnieuw ons centrum tot bloei kunnen brengen. 

We zien dat er aan de ene kant een behoorlijke continuïteit is maar ook dat er veel zwakke plekken zijn in onze lokale organisatiestructuur en er dringend nieuwe initiatieven ontplooid moeten worden wat betreft het reilen en zeilen van Shambhala Amsterdam. Hoe doen we dit met z'n allen vanuit onze betrokkenheid en ook met een zekere lichtheid?

Daarom organiseren we twee bijeenkomsten, een op 21 december en een op 19 januari. De vraag die centraal staat is: 
Hoe hervinden we onze inspiratie en gaan we Shambhala Amsterdam samen verder vorm geven? 

Met daarbij in gedachten de volgende prangende kwesties:
- de raad is behoorlijk uitgedund en ook behoorlijk moe; we zijn met te weinig mensen en het is niet wenselijk om op deze manier door te gaan. 
- de twee directeuren zullen hun functie op Shambhaladag neerleggen (of binnen afzienbare tijd daarna).
- de leegloop van de Weg van Shambhalacommissie die het curriculum praktisch organiseert: per Shambhaladag houden de leden er mee op en de diverse Shambhalaweekenden en cursussen kunnen dan niet meer georganiseerd worden..., tenzij anderen die taken op zich nemen. 

De eerste bijeenkomst gaat vooral over de visie van Shambhala en onze eigen inspiratie, de tweede meer over de praktische kant, de uitvoering.

Wil je komen om mee te denken en werkvormen te onderzoeken hiervoor? Alle beetjes aan positieve energie helpen.

Het gaat ons allemaal aan het hart, dus kom allemaal!