Cursus Leven en Sterven

DCL/prayer_flags_dcl.JPG
Datum:
woensdag 2 oktober 2019 (19:30 -22:00)
woensdag 16 oktober 2019 (19:30 -22:00)
woensdag 30 oktober 2019 (19:30 -22:00)
woensdag 13 november 2019 (19:30 -22:00)
zondag 1 december 2019 (10:00 -16:00)
woensdag 11 december 2019 (19:30 -22:00)
Plaats:
Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam
Leraren : Ronald van Ieperen & Karin Hooijmans
Coördinator : Joke Bruijnen-Bonsang
Contactpersoon : Joke Bruijnen-Bonsang
Deelnameprijs : 70
Ledenprijs : 50
Solidariteitprijs : 100
Herhalers/Jongeren/Minima : 35
“You’re going to die, and the only thing you’ll take with you is your state of mind.” Pema Chödrön.

In deze cursus gebruiken we videomateriaal uit de cursus This Sacred Life, waarin Pema Chödrön ons leert hoe we doelbewust kunnen leven en onbevreesd sterven volgens de Tibetaans Boeddhistische traditie. Het videomateriaal wordt ingeleid en verklaard door de leraren Karin Hooijmans en Ronald van Ieperen. We oefenen met leven en sterven, onmisbaar voor nu en straks. Zoals gebruikelijk is onderlinge uitwisseling een belangrijk onderdeel van de cursus.

Het videomateriaal is in het Engels. Hierin neemt Pema ons mee op een reis door het stervensproces, van het oplossen van ons idee van ‘zelf’ tot het wonderbaarlijke vertoon van energieën in de bardos tot de chaos van de wedergeboorte. En dat op een manier die deze esoterische lessen praktisch en herkenbaar maakt in ons dagelijks leven. We trainen hoe we moediger, wijzer en met meer compassie kunnen zijn.

De cursus omvat 5 woensdagavonden en 1 zondag. Joke Bruijnen is de coördinator. 8 januari 2020 is een mogelijke terugkomavond. Het is niet mogelijk om een enkele avond te volgen.

Studiemateriaal is onder andere het Tibetaanse Dodenboek van Chögyam Trungpa en Franscesca Fremantle.

We verzoeken je vriendelijk de deelnamekosten voorafgaand aan de cursus over te maken naar rekeningnummer NL52 TRIO 0254 6774 52 t.n.v. ‘Shambhala Centrum Rotterdam’ onder vermelding van de titel van dit programma: 'Leven en sterven'.