Mantrazingen

Amsterdam/mandala.jpg
Centrum/Groep: Amsterdam Grote schrijnruimte
Datum:
dinsdag 25 juni 2019 (09:15 -10:00)
Lerares : Felicja Hartman
Contactpersoon : Felicja Hartman

Elke dinsdagochtend om de week.