Vrouwen in Contemplatief Beoefening Bijeenkomst

vervallen

utrecht/womenholdinghandscrop.jpg
Centrum/Groep: Utrecht Meditation room
Datum:
dinsdag 16 oktober 2018 (19:30 -21:30)
Lerares : Susan Jenkins
Coördinator : Milene Francisca
Contactpersoon : Shambhala Utrecht
Shambhala Utrecht organiseert elk kwartaal een bijeenkomst speciaal voor vrouwen die in elke contemplatieve traditie oefenen.

(Engelse versie volgt hieronder)

Ben je een vrouw en bevind je je op een spiritueel pad? Ben je geïnteresseerd in het ontmoeten van vrouwen met verschillende levensovertuigingen of uit verschillende spirituele tradities?

Shambhala Utrecht organiseert elk kwartaal een bijeenkomst speciaal voor vrouwen. We staan stil bij onze ervaringen op het spirituele pad; we verkennen wat dit betekent voor onszelf en voor de maatschappij waar wij deel van uit maken.

De #metoo beweging heeft wereldwijd tot discussies geleid over gender- en machtsdynamiek op de werkvloer, scholen en spirituele gemeenschappen. Het verleden wordt opnieuw bekeken met de kennis van nu. Er ontstaan niet alleen mogelijkheden om meer bewust en respectvol met elkaar om te gaan, maar ook mogelijkheden om tot een beter begrip van menselijke waardigheid te komen.

Shambhala Utrecht organiseert elk kwartaal een bijeenkomst waar vrouwen hun ervaringen met elkaar kunnen delen. We streven ernaar een veilige ruimte te creëren waarin dit plaats kan vinden.

We beoefenen 'zitten in stilte', gevolgd door het delen van onze ervaringen binnen en buiten onze spirituele traditie of levensbeschouwing. We kijken naar ons persoonlijk pad in relatie tot onze spirituele traditie of levensbeschouwing en de samenleving.

De bijeenkomst zal in het Nederlands en Engels geleid worden. Vertalen is mogelijk.

Deelnameprijs: betaal wat je kunt. Niemand zal worden geweigerd vanwege financiële beperkingen. Het minimum bedrag is €5 om de kosten te dekken.
(Deelnameprijs zou ik vermelden onder contactpersoon)

Over uw gastvrouwen:

Susan Jenkins is een meditatiebeoefenaar sinds 1997 en Shambhala meditatie-instructeur / -leraar sinds 2007. Ze groeide op in een familie van de bisschoppen (Anglicaans) en Quaker tradities. Ze woont en werkt in Utrecht als kunstenaar en komt uit New York en Philadelphia.

Milene Francisca is coördinator van Shambhala Meditatie Groep Utrecht. Ze is moeder van twee prachtige dochters. Zij doet vrijwilligerswerk. Ze is o.a straatambassadeur in haar wijk.

Over Shambhala:

Shambhala werd in het westen opgericht door de Tibetaanse meditatiemeester Chögyam Trungpa in de vroege jaren 1970. Tegenwoordig brengt het wereldwijde netwerk van Shambhala-centra mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking samen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van onze eigen geest, het transformeren van onze ervaring en het bewust maken van het potentieel voor een verlichte samenleving.

Shambhala is gebaseerd op vertrouwen in aangeboren menselijke waardigheid. We bieden een pad van meditatie en contemplatieve kunst gericht op het moderne leven. Onze gemeenschappen over de hele wereld cultiveren vriendelijkheid, moed en een oprechte dialoog. Onze visie is om medelevende, duurzame en rechtvaardige menselijke samenlevingen te inspireren.

English version: Are you a woman practicing in a contemplative spiritual tradition? Are you interested in meeting other contemplatives from across practice groups and exchanging experiences as women on a spiritual path?

The #metoo movement and the new awareness of the impact of behavioral issues has spurred conversations across the world about gender/power dynamics and agency in workplaces, schools, and spiritual communities. Past histories are revisited with new perspectives, and it feels possible to shift long-standing cultural norms towards more aware and respectful relationships, and better understanding overall of human dignity and potential.

Every quarter we invite women to join together for an evening hosted by Shambhala Utrecht to explore our experiences as practicing women contemplatives at this particular moment in time.

We will practice quiet sitting, followed by a facilitated discussion about our experiences within and without our practice organizations and how we see ourselves and our paths in relation to these structures and the greater society they have evolved in.

Women and femanine-identified from any spiritual tradition are welcomed. We aspire to collaboratively create a safe space for exploration and fellowship.

Guided in English and Dutch, with some ability to translate.

Price: pay what you can. Suggested amount is €5 to support our space rental. No one will be turned away for financial limitations.

About your hosts:

Susan Jenkins has been a meditation practitioner since 1997 and Shambhala meditation instructor/teacher since 2007. She grew up in an Episcopal (Anglican) and Quaker family. She lives and works in Utrecht as an artist and hails from New York and Philadelphia.

Milene Francisca is Coordinator of the Shambhala Meditation Group Utrecht and the mother of two beautiful daughters. She does volunteer work and is an ambassador for her Dichterswijk neighborhood.

About Shambhala:

Shambhala was founded in the west by the Tibetan meditation master Chögyam Trungpa in the early 1970’s. Today, the global network of Shambhala centers brings together people of all ages and from all walks of life who are interested in exploring our own minds, transforming our experience, and awakening the potential for enlightened society.

Shambhala is based on trust in innate human worthiness. We offer a path of meditation practice and contemplative arts oriented towards modern life. Our communities around the world cultivate kindness, bravery, and genuine dialogue. Our vision is to inspire compassionate, sustainable, and just human societies.