Weg van Shambala cursus DL5 - Wijsheid in het dagelijks leven

4Dignities/dragon_small.jpg
Centrum/Groep: Rotterdam
Datum:
woensdag 7 maart 2018 (20:00 -22:00)
woensdag 14 maart 2018 (20:00 -22:00)
woensdag 21 maart 2018 (20:00 -22:00)
woensdag 28 maart 2018 (20:00 -22:00)
woensdag 11 april 2018 (19:30 -22:00)
Lerares : Lida Hospers
Coördinator : Ronald van Ieperen
Contactpersoon : Robert Kroos
Deelnameprijs : €95
Ledenprijs: €75
Solidariteitprijs: €145
Herhalers/Jongeren/Minima: €50
Materiaalkosten: €7.00
Dit programma verkent het hoogste krijgerstadium, dat van de Draak die “speelt in de ruimte” en hemel en aarde verenigt in zijn activiteit.

Dit programma verkent het hoogste krijgerstadium, dat van de Draak die “speelt in de ruimte” en hemel en aarde verenigt in zijn activiteit. Dit stadium is verbonden met de Vajrayana-leer van het boeddhisme, waarin de leraar of meesterkrijger een grote rol speelt en het heilige van de wereld zichtbaar begint te worden.

De deelnemers ontvangen instructies om verwarde emoties en situaties te transformeren tot wijsheid. Je hoeft je niet langer door hindernissen ontmoedigd of uit het veld geslagen te voelen. Door visie en kracht kan de krijger alles wat zich voordoet speels omarmen en als onderdeel van het pad zien. Op deze manier ontwikkelt hij de vaardigheid om aan het welzijn van de wereld bij te dragen.
Vereiste voorkennis: cursus Onbevreesdheid in het dagelijkse leven.