Openness, Magic, and Endless Possibilities: Ashe intensive with Herb Elsky

Amsterdam/Ashe.png
Centrum/Groep: Amsterdam Grote schrijnruimte
Datum:
vrijdag 20 april 2018 (20:00 -22:00)
zaterdag 21 april 2018 (09:00 -18:00)
zondag 22 april 2018 (09:00 -18:00)
Leraar : Herbert Elsky
Coordinators : Lisa Tan & Dita Tingen
Ledenprijs: €120
Solidariteitprijs: €160
Herhalers/Jongeren/Minima: €75
"It is only by exploring non-thought that we can meet the dralas." - H. Elsky

Ashe and Creativity
Openness, Magic, and Endless Possibilities

Voor Nederlands klik hier.

Dot and Stroke
Making our dot, drawing out our stroke and letting go! Ashe practice connects us to non-conceptual mind opening us to new ways to see and express ourselves beyond our conventional and habitual patterns. We surprise ourselves! Every area of our lives can open to possibilities of further creativity. Creative expression in how we think, how we make things, how we use our voice, how we move. It is only by exploring non-thought that we can meet the dralas.


Daring
We can make our own discoveries of things, not needing to imitate or compare ourselves to anyone else. We truly speak with our own voice. We can dare to truly be ourselves in every situation.

Discovery
According to the abhidharma we create ourselves sixty times a second. Practicing stroke and raising lungta cuts through discursiveness so those moments open up to directness and  pure perception rather than ego filters. When our body, senses, and mind are synchronized we can perceive deeper and more subtile  levels of reality. We can see things as they are and also their implications, that which is self secret.

The program will consist of talks, conversations, meditation, indepth stroke and lungta practice as well as other brush work. There will be structured and unstructured exercises, and challenges, for developing creativity in body, speech, and mind.

Looking forward to this weekend!

Herb

-----

Nederlandse programma tekst.

Ashe en Creativiteit

Openheid, Magie en Eindeloze Mogelijkheden

Dot and Stroke

We zetten een punt, maken de streek en laten los! Ashe beoefening verbindt ons met
de non-conceptuele geest waarmee we ons openen voor nieuwe manieren van zien en
expressie voorbij onze gewoontepatronen. We staan versteld van onszelf!
Elk gebied van ons leven kan zich openen voor mogelijkheden tot verdere
creativiteit.
Creatieve expressie in hoe we denken, hoe we dingen maken, hoe we onze stem
gebruiken, hoe we bewegen.
Alleen door het onderzoeken van niet-denken kunnen we de Dralas ontmoeten.


Durven
We ontdekken de wereld op onze eigen manier zonder behoefte te hebben anderen te
imiteren of ons met hen te vergelijken.
We spreken echt met onze eigen stem.
We durven het aan echt onszelf te zijn in iedere situatie.


Ontdekken
Volgens de Abhidharma creeren we onszelf zestig keer per seconde.
Het beoefenen van de streek en het opwekken van windpaard doorsnijden discursieve
gedachten, dat opent ons naar directe en pure waarneming in plaats van perceptie via
ego filters.
We kunnen de dingen zien (waarnemen) zoals ze zijn, voorbij gedachten en concepten, dat wat daarvoor geheim blijft of is.


Het programma bestaat uit lezingen, gesprekken, meditatie, diepgaande streek- en
lungta beoefening en ander penseel werk.

We zullen gestructureerde en ongestructureerde oefeningen doen en uitgedaagd
worden om creativiteit te ontwikkelen in lichaam, spraak en geest.


 

------

Voorwaarde voor deelname: Warrior Assembly of programma's erna (SWA, SSA) gedaan. 

Shambhala houdt haar programma’s graag toegankelijk voor iedereen. Als je beperkte financiële mogelijkheden hebt, neem dan vóór registratie contact op met de coördinator financiën: [email protected]. We kunnen altijd korting en/of betaling in termijnen afspreken. Jongeren en minima kunnen meedoen tegen gereduceerd tarief. Jongeren en minima zijn scholieren en studenten onder de 25 jaar of mensen levend van een minimum inkomen. Kun je je meer veroorloven? Graag!

Betaling graag vooraf op NL43 TRIO 0212 4980 37 aan ‘Shambhala Centrum Amsterdam’ onder vermelding van de titel van dit programma. Bij geannuleerde deelname geldt volledige restitutie. Bij afmelding minder dan twee weken voor aanvang van de cursus brengen we € 20,- in rekening voor reeds gemaakte kosten.