Boekbespreking Shambhala, De Weg van de Krijger

4Dignities/4dignities.jpg
Centrum/Groep: Maastricht
Datum: vrijdag 1 september 2017 (19:30 -22:00) vrijdag 22 september 2017 (19:30 -22:00) vrijdag 13 oktober 2017 (19:30 -22:00) vrijdag 3 november 2017 (19:30 -22:00) vrijdag 24 november 2017 (19:30 -22:00) vrijdag 15 december 2017 (19:30 -22:00)
Contact persoon : Marjolein Heems
Deelname prijs : €60
Bij deze 6 bijeenkomsten lezen en bespreken we gezamenlijk het boek " Shambhala, de weg van de krijger"

Boekbespreking in 6 bijeenkomsten op de vrijdagavonden op de Cannerweg 178.

1 sept, 22 sept, 13 okt, 3 nov, 24 nov en 15 dec.

We lezen en bespreken gezamenlijk het bekende boek van Chogyam Trungpa Rinpoche " Shambhala, de Weg van de Krijger".

Op 1 september is de introductieavond en is ook het boek verkrijgbaar. Voor iedereen toegankelijk, zowel beginners als meer gevorderden, jong en oud! 

Graag je aanmelden voor 23 augustus als je mee wilt doen.

N.B. : Deze boekbespreking is ook te zien als voorbereiding op de 5 Shambhala Trainingweekenden die in 2018 zullen worden georganiseerd in Maastricht. Het eerste weekend, "de Geboorte van de Krijger" vindt plaats op 20-21 januari 2018 met als leraar Orhun Cercel uit Londen. Intro lezing is op donderdag 18 januari 2018.


Kosten:

Deelnemers: € 60 incl boek € 20 = € 80

Leden: € 51 incl boek € 20 = € 71

Studenten en minima: € 45 incl boek € 20 = € 65 

Betaling bij inschrijving op nummer: NL09TRIO0254831001 tnv Shambhala Studiegroep Maastricht ovv boekbespreking


Geld mag geen belemmering zijn om onze programma's te kunnen volgen. Leeft of studeert u van een minimum inkomen, of heeft u om andere redenen minder te besteden? U kunt voor registratie een afwijkende korting of gespreide betaling bespreken met onze penningmeester: [email protected]
 


Voor meer informatie kun je bellen met Marjolein Heems : 06 - 52 51 23 75