Open Sangha Bijeenkomst over toekomstvisie

Rotterdam/14444640_1145227098926105_8528792510990107480_o.jpg
Centrum/Groep: Rotterdam
Datum: zondag 23 april 2017 (14:00 -18:00)
Sangha Bijeenkomst over toekomstvisie Shambhala Rotterdam

We vinden het belangrijk om te weten wat er leeft binnen onze sangha; wat jouw ideeën en wensen zijn en hoe we daar gezamenlijk concreet vorm aan kunnen geven.

We gaan dus  ‘brain- ’en ‘hart-’stormen, in dialoog en middels ervaringsgerichte werkvormen.

Graag doen we dat met zoveel mogelijk sanghagenoten!

Er is heel veel mogelijk binnen een sangha met zoveel mooie mensen en zo’n mooi pand, in zo'n mooie stad. Het zal een dag zijn waarin je je wildste plannen kunt delen, waarin we elkaar kunnen inspireren en waarbij we aan het eind concrete plannen hebben die we in gang kunnen zetten want uiteindelijk willen we de ontstane visie samen handen en voeten geven.

Dus krijgers van Rotterdam, verenigt u!

We hopen jullie allemaal te zien, de 23ste. Graag even registreren als je mee wilt eten.

En voor wie liever in de keuken ‘stormt’, we zoeken nog een kok die deze dag een lekkere maaltijd voor ons allen wil verzorgen.
 
Met liefs,

Saskia, Djoeke, Marlen, Arno

Doelstelling
Gezamenlijk visie ontwikkelen, prioriteiten stellen en eerste plannen maken voor SMcRotterdam


 Agenda
14.00-14.15     Introduktie: Wat kwam er uit de GB visie middag?
Nu: Wat vinden we als sangha belangrijk, waar worden we warm van? Van wild denken naar concrete acties.
Uitleg van de middag en korte contemplatie om ervoor te zorgen dat we vanuit het hart spreken (Saskia).

14.15-14.45     Groepswerk: in 2-3 groepen met als opdracht: WAT vinden jullie belangrijk om de komende jaren neer te zetten in en buiten ons centrum? Elke groep een facilitator en rapporteur.

14.45-15.05     Rapporteurs presenteren groepsvisie.

15.05-15.30     Prioriteiten stellen (stickers en erna discussie).

15.30-15.45     Thee

15.45-15.55     Sangha scan (Djoeke)

15.55-16.40     Groepswerk in 3-4 groepen: HOE? Verdere uitwerking van het WAT. Hoe gaan we de visie (per thema) verder uitwerken en handen en voeten geven. Elke groep een facilitator en rapporteur.

16.40-17.00     Langs flip overs lopen om uitwerking te bespreken.

17.00-17.30     Hoe verder? Wrap up en afspraken maken hoe we verder gaan. Plantrekkers aanstellen.

18:00 Samen eten