Shambhala Training niveau 2 - De geboorte van de krijger

vervallen

Shamb_Training_Images/butterfly.jpg
Centrum/Groep: Rotterdam
Datum:
vrijdag 31 maart 2017 (20:00 -22:00)
zaterdag 1 april 2017 (21:30 -18:00)
zondag 2 april 2017 (21:30 -18:00)
Lerares : Josje Pollmann
Coördinator : Annette de Vlieger
Deelnameprijs : €150
Ledenprijs: €115
Solidariteitprijs: €225
Herhalers/Jongeren/Minima: €75
Tijdens dit weekend verkennen we hoe aangeleerde denk- en ervaringspatronen onze waarnemingen vertroebelen. Toegankelijk voor iedereen die niveau 1 heeft gevolgd.

Met het tweede weekend van Shambhala Training verdiept de discipline van meditatiebeoefening. We leren werken met de hindernissen die opkomen, terwijl onze meditatiebeoefening zich ontwikkelt. Ook verkennen we hoe aangeleerde denk- en ervaringspatronen onze waarneming verhinderen. Zij verduisteren de rauwe, schitterende werkelijkheid waarin we leven. Daarmee missen we tegelijk onze eigen waarachtigheid en de zachtheid waarmee we ons in de wereld kunnen bewegen. Tot slot leren we omgaan met de angst die opkomt zodra we ons losmaken van deze gewoontepatronen.

Open voor iedereen die niveau I heeft gedaan.