Scorpion Seal Assembly - beoefening en online-talks

SOdetail.jpeg
Centrum/Groep: Leiden
Datum: zaterdag 2 februari 2013 (10:00 -21:00)
Contact persoon : Willemien Dorleijn
Deelname prijs : €11.00
SSA 4

Overdag beoefening, uitwisseling, studie en reflectie op je ervaringen met de Werma sadhana, en 's avonds online-uitzending van een acharya.

Let op: sommige dagen zijn alleen online-lezingen 's avonds om 19.00 uur zonder beoefening.
Allen die deel mogen nemen ontvangen in hun inbox specifieke uitnodigingen. 

Men kan de programma's volgen gelijk aan en lager dan het niveau van eigen beoefening.

SSA 4, zaterdag 29 sept, Leiden

SSA 1, zaterdag 27 okt, Amsterdam (alleen lezing om 19.00)
SSA 2, zaterdag 24 nov, Leiden


SSA 3, zaterdag 22 dec, Leiden
SSA 4, zaterdag 2 februari, Leiden

 

De bijeenkomsten zijn in Amsterdam of Leiden, meestal elke laatste zaterdag van de maand.