1 november 2019 update van Shambhala Nederland


Sinds de laatste update van maart 2019 deden zich een aantal ontwikkelingen voor.

De Interim Board van Shambhala werd benoemd tot 17 oktober 2019. Deze periode is te kort gebleken en vanaf 17 oktober 2019 gaat dit bestuur voor twee jaar door als de ‘Board of Directors of Shambhala’. Sakyong Mipham heeft voor deze periode afstand gedaan van zijn bevoegdheid leden van dit bestuur te benoemen of ontslaan en zal ook verder geen bemoeienis hebben met het beleid. De Interim Board heeft het afgelopen jaar een aantal noodzakelijke organisatorische en financiële noodmaatregelen getroffen. De komende twee jaren bieden de mogelijkheid om te werken aan een duurzame en stabiele bestuursstructuur.
De Board of Directors doet maandelijks verslag van haar werkzaamheden. Die verslagen en meer informatie zijn te vinden op deze website.

Een belangrijke taak is neergelegd bij het per Shambhaladag 2019 geïnstalleerde internationale Process Team. Dit Process Team heeft als rol de Shambhala Gemeenschap te ondersteunen en begeleiden in het transformatieproces naar een nieuwe organisatorische en culturele structuur, gebaseerd op de waarden van Shambhala. Als eerste resultaten kunnen genoemd worden het werk aan een vernieuwd ‘Code of Conduct’ en de introductie van de Theory U als methodiek voor de sociale verandering voor onze gemeenschap.
De werkzaamheden van het Process Team zijn te volgen op deze website.

De Nederlandse (en ook andere) Shambhala centra en groepen zoeken hun eigenweg in deze tijd van verwarring die impact heeft op iedereen die zich op enige wijze betrokken voelt bij Shambhala, of men nu lid, vriend of (regelmatige) bezoeker van een centrum/groep is. Portretten van Chogyam Trungpa en Sakyong Mipham zijn op veel plekken verwijderd, recitaties worden soms aangepast. In alle centra en groepen zijn bijeenkomsten georganiseerd om te delen en te helen. In alle Nederlandse centra zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Hun namen zijn op deze pagina van deze website te vinden.

In september 2019 hebben, tot veler verrassing, de Sakyong en de Sakyong Wangmo een bezoek aan Nederland gebracht.
Dit gebeurde op basis van een uitnodiging, op persoonlijke titel, van een aantal Sanghaleden.
Dit bezoek is met gemengde gevoelens ontvangen. Over de betekenis ervan wordt verder gesproken. Een beschrijving van dit bezoek is hier te vinden.

Shambhala Nederland heeft er vertrouwen in dat we stapsgewijze op een transformatieve weg zijn naar een waardige voortzetting van de Shambhala traditie.


Meer berichten